Jdi na obsah Jdi na menu
 


  • prvním kole se může uchazeč přihlásit až na 3 obory vzdělání
  • Přihláška se podává přímo střední škole/-ám, kam se uchazeč hlásí
  • Kritéria pro přijetí vyhlašuje ředitel SŠ do konce ledna
  • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí škola, která nevypisuje přijímací zkoušky, může poslat bezprostředně po termínu pro doručení přihlášek (po 15. březnu);
  • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí škola, která vypisuje přijímací zkoušky, zasílá do 3 pracovních dnů po vykonání přijímací zkoušky (v období od 22. dubna až 7. května)
  • Přijetí je třeba potvrdit do 5 pracovních dnů od doručení kladného rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy; zápisový lístek uchazeč ze základní školy obdrží v základní škole zápisový lístek je možno vzít zpět a dát na jinou střední školu
  • Zkrácené termíny řízení, např. rozhodnutí je uloženo na poště 5 pracovních (7 kalendářních) dní, pak je považováno za doručené
  • V případě, že se chce uchazeč odvolat proti nepřijetí, je nutné podat odvolání řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí