Jdi na obsah Jdi na menu
 


Škola pořádá přijímací zkoušky od 22.4. do 7.5. 2009

 

Škola nepořádá přijímací zkoušky

Očekávat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí (může přijít kdykoliv po 16. březnu)

 

 

 

 

V případě přijetí

Do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli SŠ zápisový lístek

Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem

 

V případě nepřijetí

Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí

Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek)

Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti ve 2. kole na www stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy